Zemědělské Služby

Dříve v hospodářství byli důležité výpomoci, v těžkých dobách si sedláci vypomáhali tak aby úroda byla sklizena. Ruku v ruce hospodáři svými potahy pomáhali sousedům se stavbou domů dopravou zboží i osob.

I náš děda v těžkých dobách kolektivizace pomáhal s technikou nejen sousedům. V té době nebylo jednoduché dostat povolení od JZD či ONV na přepravu nákladu pro soukromé účely, vše bylo v duchu plnění norem a stranických úkolů. A jelikož byl děda stále soukromým zemědělcem mohl jezdit a tak jezdil a pomáhal. / Mnoho lidí si i polétech na dědečka vzpomnělo  jak a s čím jim pomohl /

V devadesátých letech jsme chtěli farmu vybavit moderními stroji a tak jsme si na úvěr pořídili techniku a začali jsme ji splácet formou zemědělských služeb. Bylo to zvláště vakování siláže či GPS a LKS do vaků. Po splacení techniky jsou zemědělské služby pouze doplňkovou činností farmy. V rámci dovyužití techniky nabízíme tyto služby:

 

Setí ?

Mulčování ?

Sklizeń ?