Rostlinná výroba

Naše rodinná farma Statek Netěchovice obhospodařuje na 553 ha zemědělské půdy v bramborářské výrobní oblasti. Z celkové výměry je 528 ha orné. Ostatní výměra jsou trvalé travní porosty.  Z celkové výměry je cca 350ha vlastních. Půdní podmínky jsou velmi složité půda se nachází v údolí soutoku dvou řek Vltavy a Lužnice. V oblasti se nacházejí písčité půdy naplavené pravěkými řečišti a naplavenými jíly / Pro zajímavost vzdušnou čarou do 10 km  se nacházejí  3 velké cihelny / Týn nad Vltavou, Dolní Bukovsko, a Čičenice / . Proto i způsob zpracování půd je velmi specifický používáme jak minimalizační technologie tak hlubokou orbu. Základem je zajištění dostatku humusu v půdě, dále pak nakládání s vodou a nakonec dokonalé a rychlé zpracování. tyto půdoochranné technologie nám pomáhají zajistit dlouhodobý výnos.

Farma  je  zaměřena  v rostlinné  výrobě  na produkci řepky,  kukuřice, a pšenice. Doplňkovým programem je pěstování brambor či máku.  Z důvodu nedostatku vláhy díky srážkovému stínu již nesejeme jarní plodiny kromě kukuřice. Využíváme různé odrůdy pšenic od raných až po pozdně seté. Této pro nás důležité plodiny produkujeme cca 2000 tun.

Jelikož naše živočišná výroba nezajistí dostatek organických hnojiv využíváme ve velké míře komposty a substráty z naší kompostárny.  Komposty se staly nepostradatelným pomocníkem při péči o svěřené pole.

 

      „Nic nemůže být tak prospěšné jako obdělávání polí.“
Secundus Maior Gaius Plinius
          Zdroj: http://citaty.net/autori/secundus-maior-gaius-plinius/?q=11869