Bioplynová stanice

Od roku 2014 naše farma provozuje ve spolupráci s Kompostárnou Jarošovice s.r.o. bioplynovou stanici 550 kw. Jedním z důvodů bylo rozložení zemědělských příjmů v případě neúrody neboť farma je zaměřena převážně na rostlinou produkci. Povodňové roky 2002 sucha 2015 nám dávají za pravdu o dobrém rozhodnutí. Díky rozdílným cenám kukuřice bylo pro nás těžké ji v rámci dobrého osevního postupu zahrnout, nyní je zahrnuta ve cca 20% zastoupení v rámci osevních postupů. Bioplynová stanice je koncipována jako víceúčelové zařízení. Vstupy do bioplynové stanice činní kukuřice, senáž, kejda, hnůj  a substrát pro BPS vyrábějící kompostárna s bioodpadů. Digestát či fugát je využíván jako hnojivo spolu s kompostem a stanice vyrábí elektřinu a dodává teplo okolním podnikům.