Statek Netěchovice

Statek Netěchovice je  bývalý poplužní dvůr, původně náležející ke kolodějskému panství Wratislavů z Mitrovitz, který se nachází v srdci jihočeského kraje ležící v polovině cesty mezi v Týnem nad Vltavou městem Bechyně.

Ke statku náleží pole, louky  a pastviny, po kterých se pohybuje typická zemědělská fauna: krávy, ovce, koně, psi a kočky.

Hlavním produktem Statku Netěchovice je hovězí vyzrálé maso, které lze zakoupit přímo v bourárně na statku.

Na Statku Netěchovice působí hospodář Štěpán Netík se svojí rodinou, který zde provozuje zemědělskou výrobu,  součástí objektu je Jihočeské zemědělské muzeum o.p.s. provozující místní muzeum.

                              Více se dozvíte na dalších stránkách a nebo raději přijďte se k nám podívat :-)

                                                           Na setkání u nás se těší všichni z Netěchovic