Statek Netěchovice


Jsme držiteli regionální značky VLTAVOTÝNSKO

STATEK NETĚCHOVICE

 

VÍTÁME VÁS NA STRÁNKÁCH STATKU NETĚCHOVICE

Statek Netěchovice je rodinná farma, která se nachází v malebné vesnici v centrální části Jižních Čech. Budovy statku jsou  bývalým poplužním dvorem, původně náležejícím ke kolodějskému panství Wratislavů z Mitrovitz. Statek cílí svou činnost na agroturistiku a zemědělskou produkci živočišné i rostlinné výroby. Přímo v areálu statku se kromě samotné farmy nachází také Jihočeské zemědělské muzeum o.p.s., které interaktivní a zábavnou formou seznamuje společnost s historií i současností zemědělství, a bourárna, v níž je zpracováváno a prodáváno kvalitní hovězí a telecí maso z vlastního chovu.

Dále je v prostorách statku k vidění stáje s býky, kteří jsou zde chováni k produkci hovězího masa. To je zpracováváno v bourárně netěchovického statku. Domácí chov, doba zrání a profesionální práce s masem zaručují jeho vysokou kvalitu. Maso lze zakoupit v malé prodejně přímo na statku.

Na pozemcích, které se rozléhají v okolí Netěchovic pak pan Štěpán Netík provozuje roslinnou výrobu. Na více než 500 hektarech pěstuje rodina Netíků nejen řepku, pšenici a kukuřici, ale třeba i mák nebo brambory.

V neposlední řadě pečuje rodina Netíků také o malou soukromou farmu plnou zvířat, která paní Ing. Blanka Netíková chová s největší láskou pro domácí potřebu. Od slepic a kachen nejrůznějších plemen, přes krávu až po stádečko koz a ovcí. Všechna zvířata jsou zde skutečně využívána, ať už na mléko či vlnu, a na jejich chov i zpracování jejich produktů se můžete podívat ve výše zmiňovaném Jihočeském zemědělském muzeu.

Těšíme se na Vaši návštěvu!